Английски за деца

Английски за деца

 

Начало на 2019-2020 учебна година - 30 септември

Записване от 10 до 27 септември

Нашето обучение цели да създаде интерес към езика от ранна възраст, да изгради система от навици и умения с взискателност и стимулиране. Нашият подход е не просто следване на даден учебник, а комплексна програма от учебна система, видео уроци, адаптирани четива, тестове, творчески задачи и олимпиади.

При нас Вашите деца

 • ще получат стабилна основа по езика
 • ще работят в малки групи, което позволява максимално внимание от страна на преподавателя и добър контакт между децата
 • ще използват езика с увереност от ранна възраст
 • ще бъдат контролирани с текущи и срочни тестове, но и стимулирани с награди
 • ще получат безплатни консултации при отсъствия и по преценка на преподавателя
 • ще имат своя папка с всички тестове, съчинения, проекти и материали, отразяващи тяхното развитие
 • ще могат да се включат в летни курсове и Life Skills обучения

Вие родители

 • ще бъдете в постоянна връзка с нас и периодично ще получавате писмо с подробна информация за прогреса на Вашето дете
 • ще можете да станете наши ученици на преференциални цени
 • ще можете да присъствате в час, ако желаете да се информирате как работи Вашето дете

 

Схема за обучение на деца

I - VII клас

Продължителност Възраст Брой часове Цена за уч. год. в лв.
30.IX. - 7.VI. 1 клас 100 уч.ч.

288 лв - за срок

576 / 541* + 65 лв учебници

 + 64 лв I-ва седмица на юни

30.IX. - 31.V. 2 - 4 клас 90 уч.ч.

288 лв - за срок

576 / 541* 

+ 50 лв учебници

30.IX. - 31.V. 5 - 6 клас 105 уч.ч.

336 лв - за срок

672 / 632* 

+ 60 лв учебници

30.IX. - 31.V.

 

7 клас 75 уч.ч.

192 лв - за срок

384 / 361*

+ 43 лв учебници

Таксата се внася на две равни вноски съответно до 27.09. и 30.01

 • При заплащане на цялата такса - 6 % отстъпка*
 • За второ дете от семейство - 10% отстъпка*
 • За родители, чиито деца са наши ученици - 10% отстъпка от таксата за курс за възрастни*