Игри

Инна, 2 клас 

Виктор, 3 клас

Покана за парти

Никол Паскова, 6 клас

София Замфирова, 6 клас

Моето хоби

 Габи Поцкова, 5 клас