Предстоящи курсове за възрастни

 Разговорен курс за възрастни ниво В1/В1+

8 занимания x 3 уч.часа

Продължителност: 1 месец или 2 месеца

1.За по-бързо опресняване и надграждане  - понеделник и четвъртък 18.30 - 20.40

4 - 28 ноември

записване до 30 октомври

или 

2.За по-постепенно опресняване и поддръжка

събота 9.00 - 11.10

9 ноември - 28 декември

записване до 5 ноември

 

 

 

 

 

 

Разговорен курс за възрастни В1+ 

"Умения по английски език на работното място" 

English Skills for the Workplace

Пилотен курс по проект по

Програма  Еразъм+

Заглавие: Стратегия за триизмерно интегриране на технологии в обучението по английски език за възрастни

 

Strategy for 3D Integration of Technologies in Teaching English to Adults  

 

 

Курсът цели прилагане на смесено обучение /blended learning/ - комбинация от 4 присъствени групови занятия и самостоятелна работа по зададени теми и материали онлайн. Двете форми на работа се допълват с цел изграждането на увереност при ползването на езика в работна среда и умения за живота през 21-ви век. Участниците изпробват различните технологични средства и инструменти и давт обратна връзка за полезността им.

 

 

 

 

Разговорен английски

 

Общувай с лекота и удоволствие!

Нашата дългогодишна практика в обучението на възрастни показва, че усвояването на език извън страната, в която той се говори, е продължителен процес. След преминаване на съответните нива и курсове настъпва момент, когато наученото започва да избледнява, особено при липса на реална и редовна практика. Възниква необходимост от непрекъснато поддържане и надграждане на знанията с разнообразие от езикови дейности. От друга страна, придобиването на умения за ползване на езика за общуване създава самочувствие и спестява време и средства.

Курсовете са разделени на модули, като част от материалите се подбират в зависимост от конкретните нужди на обучаемите. Набляга се на активно обсъждане на теми от ежедневието, комуникативни игри, упражнения по роли, обогатяване на речника с думи и изрази от живия език. Включени са и бизнес ситуации и развиване на умения за работа с езика на работното място.

Трудността на темите се градира в зависимост от нивото, като се преминава от английски за оцеляване към английски за постигане на успешна комуникация. В нива B2 и C1 курсистите се упражняват в изразяване на мотивирано мнение, водене на спорове, разглеждане на аргументи за и против, резюмиране и презентации. Използва се интерактивен подход.

 

Курсове по разговорен английски

За възрастни

Брой часове

Цена

Разговорен курс

       24 240 лв.

Индивидуални уроци
уч.час 60 мин.

   40 лв.