Курсове за чуждестранни студенти по европрограми

От 2008 година обучаваме студенти от Испания, Португалия, Франция и Италия, които посещават България, за да стажуват тук по няколко европейски програми. За тях организираме интензивни опреснителни курсове по английски за работа, като ги подготвяме за практиката им в български фирми и институции, които използват английски като основен фирмен език.

Програмата, която изготвяме, е изключително динамична и изцяло ориентирана към конкретните цели на обучаемите. Стажантите са групирани на база бъдеща професия, а не толкова на ниво на ползване на езика. Провеждаме входящ тест и анализ на нуждите и търсим пресечните точки, като работим в следните посоки: 

  • практически разговорен английски за справяне в чужда страна
  • базова терминология за съответната професия 
  • умения за комуникация в професионална среда: 
  1. за техническите професии - работа със схеми, инструкции и обясняване на процеси
  2. за икономическите специалности - комуникация с клиенти и умения за презентация на фирми, продукти и усллуги
  3. за творческите специалности - изразяване на идеи и представяне на проект
  • умения за водене на дискусия и участие в срещи
  • интеркултурни умения

Част от програмата е изнесена навън из града, за да приложат наученото в реални ситуации и да се докоснат до българската действителност и ключови места в София.